(Aggházy Gyula portréja 1887-bol.)Csokonai Vitéz Mihály
( 1773.11.17. – 1805. 01.28.)

A magyar felvilágosodás korának legkiemelkedőbb költője. Fiatal éveiben korának forradalmi mozgalmaival rokonszenvezett, s ez a napóleoni háborúkat kísérő reakciós hullám közepette nehézzé tette életét. Egy ideig a debreceni református kollégium segédtanára volt, elbocsátása után pedig vándorköltőnek állt. Szerelme és múzsája, a számos versében megénekelt, jómódú családból való “Lilla” (Vajda Julianna) kezének elnyerése érdekében megpróbált állandó munkát találni, de mire sikerrel járt, a lányt férjhez adták.

1799 tavaszán felkérik, hogy vállalja el a csurgói gimnázium tanári állását. Május 26-án utazik Csurgóra, falusi környezet fogadja, a község legszebb épülete az új gimnázium. Csokonai itt rektor, tanár, igazgató egy személyben. Teljes erejével veti magát a tanításba. Tanítási módszerének alapja, hogy "gondolkozó és gondolkoztató tanításra" törekszik. Leginkább a poétika, a költészettan oktatásában remekelt. A hiányzó tankönyvek pótlására maga készít jegyzeteket, ilyen céllal írja "A magyar verscsinálásról közönségesen” című tanulmányát.

A vizsgákig kevés az idő, de arra mégis futja, hogy betanítsa Somogyban írt darabját melynek címe: Cultura és Pofók.  A helyettes tanári megbízás szeptemberben lejárt de még bemutatták Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak c. művét. Sikert aratott. Nem akart haraggal távozni Csurgóról és Festetics pártfogására továbbra is igényt tartott. Ma emlékpad áll azon a helyen a gimnázium parkjában, ahol legszívesebben tartózkodott.

Betegen és szegényen tért vissza Debrecenbe, ahol rövidesen meghalt anélkül, hogy verseit kiadathatta volna. Iskolánk költő-tanárának tiszteletére állandó kiállítás látható 1999. május végétől az épület földszintjén.

Eseménynaptár Csokonai somogyi tartózkodásáról

1798. április 24.

Tisztelgő látogatást tesz Keszthelyen Festetics György grófnál.

1798. április vége

Szokolai Dániellel Keszthelyről Somogy megyébe , Csökölybe megy. Itt Kiss Bálint lelkész házánál hetekig betegen fekszik.

1798. július 4.

Gróf Széchényi Ferenc kaposvári főispáni beiktatására verset ír. Versének kinyomtatását személyesen intézi Pécsen. (A haza templomának örömnapja c. verse)

1798. júliustól

Somogyban vendégeskedik, többek közt Nagybajomban Sárközy István főszolgabírónál, Kiskorpádon és Kisasszondon Sárközy rokonainál ( A magánossághoz c. verse), Hedrehelyen Szokolai Dánielnél. Nagybajomban Pálóczi Horváth Ádám hatására írta népies verseinek több darabját. Ekkor készült el a Parasztdal, a Szegény Zsuzsi a táborozáskor, a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz.

1798. telén

Csökölyben és Hedrehelyen írja a Dorottyát.

1799. május 24.

Gigei tractuális gyűlés, Csokonait ráveszik, hogy menjen Csurgóra.

1799. május 26.

Csokonai megérkezik Csurgóra.

1799. június 01.

Csokonai levelet kap Sárközytől.

1799. június 02.

Csokonai válaszol Sárközynek. (vasárnap)

1799. június 05.

Csépán meglátogatja Csokonait Csurgón.

1799. június 06.

Csépán levele Festeticshez Csokonai alkalmazásáról.

1799. június 13.

Szentgyörgyi levele Csokonai alkalmazásáról.

1799. június 16.

Csokonai felköszönti Paizs Antal tiszttartót.

1799. június 17.

Sárközy meglátogatja Csokonait Csurgón, s levelet ír Festeticsnek Csokonai munkájáról.

1799. június vége

Csokonai Csépánnak ír betegségéről s ruhát kér.

1799. június 11.

(csütörtök) A csurgói vizsga napja. A Cultura előadása.

1799. június 22.

Festetics megrovó levele a Cultura miatt.

1799. augusztus 19.

Csokonai Bajomból Csurgóra megy.

1799. szeptember 01.

A Karnyóné első előadása.

1799. szeptember 24.

Az igazság diadala, a Karnyóné előadása.

1799. szeptember vége

A helyettes tanári megbízás lejárt, szüretre igyekszik Nagy Gergelyné Bárdi szőlejébe.

1799. október vége

Csokonai Csurgóra megy a holmijáért, fizetéséért. Távozni készül Csurgóról. Csépán István gondnok kéri, hogy Császári Lósi Pál érkezéséig, maradjon még Csurgón.

1799. november

Csokonai gyertyát, fát kérő levele Csépánhoz.

1799. november 25.

Kata napra c. vers.

1799. december 23.

Pálóczi hívja Csokonait Alsokba Ádám napra.

1799. december 27.

Csokonai nyugtájának kelte. Sárközytől Nagybajomban pénzt vett fel kosztja kifizetésére.

1800. február 25.

Csokonai levelei Sárospatakra.

1800. március 19.

Csokonai szép beszédben búcsúzik el tanítványaitól

1800. március vége

Szigetvár irányába két év elteltével, hogy Somogyba érkezett, elhagyja e megyét.